STOP PRZEMOCY - Kampania edukacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach prowadzi pracę środowiskową ukierunkowaną na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, czyniąc jednocześnie starania mające na celu zmianę postrzegania instytucji, jako podmiotu odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za przyznawanie świadczeń finansowych. Efekty prac nad zmianą wizerunku stają się coraz bardziej dostrzegalne. Pomocnym okazało się przystąpienie do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostrzegając problem przemocy oraz uznając go za jedno z największych zagrożeń procesu integracji społecznej (ryzyko marginalizacji i wykluczenia społecznego osób dotkniętych przemocą) podjął decyzję o realizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki przemocy. Kampania w 2012 roku skierowana była do członków społeczności lokalnej i prowadzona była równolegle do realizowanej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Nagroda główna TABLET: Aleksandra Żurek – uczennica Gimnazjum w Dankowicach.

Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej

Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej

Klasy 1-3 Gimnazjum

1 miejsce:
Wiktoria Płachta (SP Wilamowice)

2 miejsce:
Marcel Bożek (SP Wilamowice)

3 miejsce:
Natalia Gościk (SP Pisarzowice)

 

1 miejsce:
Zuzanna Norymberczyk
(SP Hecznarowice)

2 miejsce:
Wiktoria Danek (SP Wilamowice)
3 miejsce:
Monika Figura (SP Stara Wieś)

 

 

2 miejsce ex aequo:
Julia Zgud (gim.Wilamowice)

Martyna Grzesło (gim. Wilamowice)

3 miejsce:
Klaudia Płoskonka (gim. Wilamowice)

 

Kierownik GOPS
Maria Faruga