EDUKACJA DLA ZDROWIA

Wersja do wydruku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację usług edukacji dla zdrowia jako instrumentu społeczno-zdrowotnego, którego celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy uczestniczek i uczestników projektu"Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.