Statut GOPS

Wersja do wydruku

Zmiany statutu GOPS w Wilamowicach:

1) Uchwała Nr XLIV/362/06 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  25 października 2006r. w sprawie:  wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilamowicach

2) Uchwała Nr   XIV/121/07 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  28 grudnia 2007r. w sprawie:   wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilamowicach

3) Uchwała Nr  XVII/148/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilamowicach