Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2014

PODSUMOWANIE 7 LAT REALIZACJI PROJEKTU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w latach od 2008 do 2014 realizował projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Było to najdłużej trwające unijne przedsięwzięcie w naszej Gminie.

POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2013

Podsumowanie 6-letniego okresu realizacji

projektu systemowego pt.: „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” organizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POKL AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach począwszy od stycznia 2011 roku realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE" - EDYCJA 2010

Podsumowanie  projektu „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowiach w 2010 roku.

 

 

Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2008 roku

 

Strony