Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE" - EDYCJA 2010

Podsumowanie  projektu „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowiach w 2010 roku.

 

 

Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2008 roku

 

Strony