POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2013

Wersja do wydruku

Podsumowanie 6-letniego okresu realizacji

projektu systemowego pt.: „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” organizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ciągu tych kilku lat objęliśmy działaniami  85 osób w tym 61 kobiet i 24 mężczyzn a także niepełnosprawnych. Były to osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy) oraz osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. umowa czasowa, wypowiedzenie umowy, zagrożenie utratą pracy). Przedsięwzięcie skierowane było do mieszkańców wszystkich sołectw naszej gminy.

We wszystkich tych edycjach projektu udzieliliśmy wsparcia społecznego poprzez organizację warsztatów z języka angielskiego, obsługi komputera i Internetu, z przedsiębiorczości, z aktywnego poszukiwania pracy, z komunikacji interpersonalnej, z autoprezentacji i wizażu, jak również zorganizowaliśmy zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, treningu zastępowania agresji, gospodarowania domowym budżetem oraz samoobrony.  

Zrekrutowane uczestniczki i uczestników projektu, z uwzględnieniem zasady równości płci, przygotowaliśmy do zawodu dobierając następujące kursy zawodowe:

- fryzjer,

- kucharz,

- krawcowa,

- florystka z obsługą kasy fiskalnej,

- specjalista ds. administracji i księgowości, płac i ZUS,

- komputerowa obsługa hurtowni i magazynu,

- obsługa wózków widłowych,

- prawo jazdy kat. C+E,

- prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do uprawnień kat.C,

- ochroniarz na licencję I stopnia wraz z ochroną imprez masowych,

- ochroniarz na licencję II stopnia wraz z ochroną imprez masowych,

- nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

- operator koparko-ładowarki,

- spawacz metodą MAG i TIG,

- rozliczanie czasu pracy kierowców i kontrola przedsiębiorstw,

- ogrodnictwo-aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych,

- masaż leczniczy i kosmetyczny z elementami odnowy biologicznej,

- catering-organizacja przyjęć okolicznościowych,

- technolog robót wykończeniowych,

- opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

 

Obecny rok realizacji to 1.226 godzin zajęć, to 10 różnych, indywidualnie dobranych kursów zawodowych,