POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2014

Wersja do wydruku

PODSUMOWANIE 7 LAT REALIZACJI PROJEKTU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w latach od 2008 do 2014 realizował projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Było to najdłużej trwające unijne przedsięwzięcie w naszej Gminie.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy Wilamowice podejmowaliśmy inicjatywy zwiększające poziom integracji społeczno-zawodowej. Kadra projektu wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania uczestniczek i uczestników projektu starała się proponować adekwatne formy wsparcia. Ustalana dla każdej osoby ścieżka udziału w projekcie pozwala nam śmiało stwierdzić, iż oferowana pomoc miała indywidualny i dopasowany charakter.

Jako realizator projektu oczekiwaliśmy na możliwość wdrożenia w realizacji projektu formy wsparcia w postaci staży zawodowych, co nastąpiło w roku 2014, a z czego my chętnie skorzystaliśmy. Jako jeden z nielicznych okolicznych Ośrodków Pomocy Społecznych rozpoczęliśmy realizację staży, dzięki czemu uczestniczki i uczestnicy zdobyli doświadczenie zawodowe, a organizatorzy stażu mieli sposobność ich oceny jako potencjalnych pracowników.

Wśród stosowanych form wsparcia i działań środowiskowych wymienić można:

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- warsztaty z trenerem pracy,

- treningi psychospołeczne,

- kursy zawodowe,

- kursy komputerowe,

- warsztaty kreowania wizerunku,

- staże zawodowe,

- wsparcie finansowe,

- pikniki rodzinne,

- wycieczki integracyjne,

- kampanię edukacyjną dotyczącą profilaktyki przemocy,

- konkursy z nagrodami.

Obecnie przygotowujemy się do aplikowania po środki unijne z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Planujemy dalsze działania ukierunkowane na poprawę sytuacji materialno-bytowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia wśród mieszkańców Gminy Wilamowice.