Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 2018-2020

Wersja do wydruku

Projekt pn.: Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja - Edycja 2 realizowany w partnerstwie przez następujące jednostki:

POWIAT BIELSKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej jako LIDER PROJEKTU 

oraz Partnerów:

GMINA BESTWINA-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie
GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE-Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
GMINA JASIENICA- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy
GMINA KOZY-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
GMINA SZCZYRK- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku
GMINA WILAMOWICE- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach
GMINA WILKOWICE -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. na terenie Powiatu Bielskiego www.projekt-partnerski.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 10.193.516,42 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 8.664.488,96 zł

Celem główny projektu realizowanego w partnerstwie przez okres od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. jest wdrożenie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia na podstawie przeprowadzonej analizy i diagnozy potrzeb uczestniczek i uczestników projektu, wyłonionych w procesie rekrutacji w dwóch naborach (po 15 osób). Odpowiedni dobór tych instrumentów pozytywnie wpłynie na poziom integracji społecznej, na zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej wśród osób korzystajacych z projektu.

W ramach oferty projektowej dla Mieszkańców Gminy Wilamowice mamy następujące wsparcia:

- warsztaty grupowe: trening motywacyjny oraz trening kompetencji społecznych,
- kurs komputerowy ECDL,
- kursy zawodowe,
- 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym,
- wyjazdy i spotkania integracyjne np. wyjście do kina, teatru, wycieczki plenerowe,
- zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne