„Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”

Wersja do wydruku

 

 

„Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”

Projekt realizowany w partnerstwie:

  1. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
  2. STOWARZYSZENIE YAVA
  3. Gmina Bielsko-Biała - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  4. Gmina Piekary Śląskie - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

 

W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wparcia dla osób chorujących psychicznie, stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki, opartej na działalności Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu pod tytułem  „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, dostępnego pod linkiem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/.

Model wykorzystuje interdyscyplinarne wsparcie osób chorujących psychicznie i ich otoczenia, uwzględniając różne aspekty pomocy: opiekę dzienną i ambulatoryjną, wsparcie terapeutyczne, oddziaływania psychospołeczne, reintegrację społeczną i zawodową. Użytkownikami projektu będą również instytucje, których współpraca jest niezbędna w realizacji środowiskowego wsparcia osób chorujących. Planuje się działania edukacyjne w instytucjach użyteczności publicznej, w których zostaną wyłonieni Liderzy Zdrowia Psychicznego, którzy po przeszkoleniu będą edukować swoje środowisko pracy
w kwestii zdrowia psychicznego i podejścia do osoby chorej. Projekt zakłada także działania edukacyjno-profilaktycznie w placówkach edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców,
a ukierunkowane na poszerzanie świadomości w obszarze zdrowia psychicznego, higieny i profilaktyki zdrowia. Ponadto przewiduje się terapię indywidualną, rodzinną, wsparcie asystenckie i opiekuńcze. W ramach projektu powstanie portal zdrowia psychicznego oraz aplikacja służąca specjalistom do sporządzania ekogramów i genogramów rodzinnych.

Projekt jest realizowany na terenie woj śląskiego w okresie od lipca 2018 do grudnia 2020 i obejmować będzie
10 lokalizacji, Gmina: Bielsko-Biała (100 uczestników), Czernichów (10 uczestników), Częstochowa (40 uczestników), Dąbrowa Górnicza (40 uczestników), Jaworze (uczestników 12), Kozy (10 uczestników), Piekary Śląskie (20 uczestników), Porąbka (14 uczestników), Szczyrk (14 uczestników), Wilamowice (10 uczestników). W ramach testowaniu modelu wsparcie zostanie objętych w sumie 135 osób za zaburzeniami psychicznymi oraz 135 osób z ich otoczenia.

 

Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego z w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 działanie  4.1 Innowacje społeczne w wysokości  2 625 956,00 zł.