KOMUNIKAT KRUS

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018r. podlegają podwyższeniu-zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników-wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

KRUS jest instytucją państwową. Informacja nie ma charakteru komercyjnego.

 

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
mgr inż. Robert Magdziarz