Konkurs: "RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA"

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds.Rodziny ogłosił, dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny, konkurs pod hasłem: "Rodzina jest najważniejsza ".

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej 10 minutowej prezentacji - filmu, slajdów - przedstawiającej różnorodne i najfajniejsze akcje podjęte na rzecz rodziny z ostatniego okresu działania organizacji pozarządowej.

Rada ds. Rodziny działająca przy Wojewodzie Śląskim chciałaby szczególnie wyróżnić organizacje z terenu naszego województwa, których celem statutowym jest wspieranie rodzin.

Prace należy zgłaszać do 17 września 2021 roku.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub przesłanie prac we wskazanym terminie, na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25,

wraz z kompletem dokumentów, które są wymienione w Regulaminie Konkursu z dopiskiem: Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na recz rodziny pod hasłem "Rodzina jest najważniejsza".

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku. Wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób - do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz wycieczka po Kanale Gliwickim.

Zapraszamy!

Szczegóły w załączniku.