Konsultacje z przedstawicielami ZUS odnośnie świadczenia uzupełniającego „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Wersja do wydruku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne konsultacje z przedstawicielami ZUS w zakresie możliwości załatwienia świadczenia uzupełniającego „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  
Pracownicy ZUS oferują wsparcie informacyjne i merytoryczne oraz pomoc w wypełnieniu wymaganych dokumentów.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach ul. Paderewskiego 3 w dniu 07.10.2019 roku (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 14:00.