Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Wersja do wydruku

Zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, umieszczamy informację dotyczącą uruchomienia usługi skierowanej do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon.

"W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchamia usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

 

Telefon będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur będą pełnili: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

CZEKAMY POD NUMEREM: 32/506-56-40

(koszt rozmowy jak u operatora osoby dzwoniącej)

------------------------------------------------------------------------------

 

Przesłane od:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała

www.bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.