PFRON- Dostępne Mieszkanie -Program wsparcia

Wersja do wydruku

"Dostępne Mieszkanie" to kolejny moduł programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność", skierowany do osób niepełnosprawnych, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Realizatorem programu są samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl, nie później niż do 31.12.2024r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły w załączniku poniżej artykułu.