PFRON - POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

Wersja do wydruku

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.pfron.org.pl

Podstawą przystąpienia o pomoc finansową PFRON jest decyzja wojewody na podstawie wystąpienia gminy poszkodowanej w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szczegóły w załączniku.