PRAWA PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W UE

Wersja do wydruku

KAMPANIA INFORMACYJNA nt. PRAW PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W UE

 

Informujemy, iż w czerwcu  2021r. Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą: Rights for all seasons-Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października 2021r.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie), pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców, zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom.

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, Europejska platfoma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES (Europejska Sieć Służ Zatrudnienia) oraz partnerzy społeczni z tych państw.

Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane będą przez sieć EURES, w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Więcej informacji na portalu: eures.praca.gov.pl