Projekt pn.: "POZNAJMY SIĘ - PROGRAM INTEGRACYJNY POWIATU BIELSKIEGO"

Wersja do wydruku

Powiat bielski informuje, że od dnia 5 września 2022r. rozpoczął rekrutację obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie powiatu bielskiego - do projektu pn.: " Poznajmy się - program integracyjny powiatu bielskiego".

Przewiduje on wsparcie 300 obywateli Ukrainy, dla których zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia w postaci:

- zajęć z języka polskiego skierowanych do dorosłych,
- zajęć z zakresu orientacji społeczno-kulturalnej,
- zajęć artystycznych, ruchowych i zmniejszających stres adresowanych do dzieci i młodzieży,
- wsparcia prawnika i psychologa, a także opieki tłumacza.

Wsparcie w ramach projektu będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022r. i będą realizowane do 15 grudnia 2023r. w następujących lokalizacjach:

1. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka,
2. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul. Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice lub Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa 2, 43-374 Szczyrk,
3. Strażnica Ochotniczej Straży pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do wybranego miejsca realizacji projektu.

Każdy, kto chce skorzystać z oferowanego przez projekt wsparcia musi złożyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA (w załączniku poniżej artykułu). Można go odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej - Biuro Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania Starostwa, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała lub pobrać ze strony internetowej: www.powiat.bielsko.pl/strona-514-ukraina_informacje.html   (zakładka: "Ukraina Informacje").

Punkty, gdzie można składać wypełnione i podpisane FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE wymienione są w pkt. 2 ppkt. 5 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, udziału w projekcie oraz realizacji zajęć zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie ( w załączniku poniżej artykułu).

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!