Rodzina 500+ oraz Rodzinny kapitał opiekuńczy z ZUS

Wersja do wydruku

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej, informuje że wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" (załącznik 1,2) oraz Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO- załącznik 3,4) można składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie ZUS pod linkami:
1. Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS
2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Realizacja zadań została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie:
Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. u. z 2019r., poz. 2407 ze zm.)
Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021r., poz. 2270)

Wnioski w załącznikach: