Wniosek o dodatek węglowy

Wersja do wydruku

DODATEK WĘGLOWY

 

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:
    • kocioł na paliwo stałe,
    • kominek, 
    • koza, 
    • ogrzewacz powietrza, 
    • trzon kuchenny, 
    • piecokuchnia, 
    • kuchnia węglowa, 
    • piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

 

Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.  

Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wilamowicach, ul. Rynek 1 w godzinach pracy Ośrodka.

 

W załączniku skan wniosku o dodatek węglowy.