ZAMÓWIENIE na ECDL

Wersja do wydruku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dniem 10.07.2018r.

W ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILAMOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na:

Ogranizację szkolenia informatycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu ECDL Moduł E-Obywatel wraz z organziacją i przeprowadzeniem egzaminu zakończonego uzyskaniem w/w certyfikatu dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: "Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja.Edycja 2" (umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) wspólfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wdrażanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach.