LOKALNA KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją wsparcia beneficjentów Programu  "Rodzina Trzy Plus na lata 2015-2020" przyjętego uchwałą  Nr LIII/450/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 listopada 2014 r.

Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wspieracie Państwo wielodzietne rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mieszkające na terenie Gminy Wilamowice, a jednocześnie zyskujecie nowych, stałych klientów. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem jest poprawa sytuacji demograficznej kraju. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną politykę rodzinną. Gmina Wilamowice wdraża instrumenty lokalnej polityki rodzinnej. Jednym z narzędzi jej służących jest wyżej wymieniony Program Rodzina Trzy Plus, wprowadzający od 1 stycznia 2015 r zniżki w  punktach usługowych i handlowych.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach osobiście lub przesłać pocztą ZGŁOSZENIE. W formularzu tym określicie Państwo między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów, usług nimi objętych i okres udziału w programie.

Dostarczymy Państwu porozumienie dotyczące partnerstwa, przygotowane na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej Gminy Wilamowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach  znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielonych zniżek.

Liczymy, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8129481, 33 8129485  lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: gops@wilamowice.pl

 

Zapraszam do współpracy

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela

 

 

Zostań partnerem Programu „Rodzina Trzy Plus”!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do lokalnego programu „Rodzina Trzy Plus”.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin z terenu Gminy Wilamowice posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny dla Mieszkańców Gminy Wilamowice”.
  • Współtworzenie programu skierowanego do dużych rodzin.
  • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Dane do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach
                                  tel. 33/ 8129 485