POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego.

Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc na całodobowy bezpłatny numer
987

WSPOMINAMY

Marysiu!
Szefowałaś nam przez ponad ćwierć wieku.
Lepszej szefowej nie mogłyśmy sobie wymarzyć.
Byłaś dla nas mamą, siostrą i przyjaciółką.
Nauczyłaś nas widzieć w każdym człowieka i cieszyć się każdą chwilą życia.

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pani Kierownik Marii Farugi,

w dniu 14.09.2016 roku (tj. środa)

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 roku realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż 24 grudnia 2015 roku, tj. w Wigilię Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach będzie nieczynny, natomiast w dniu 31.12.2015 roku tj. w Sylwestra czynny będzie do godz. 13:00.

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października br obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

DZIENNY DOM "Senior-WIGOR"

W związku z przystąpieniem do udziału w otwartym konkursie ofert na utworzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" dofinansowanego z Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020, Gmina Wilamowice znalazła się w gronie najlepszych gmin aplikujących o środki finansowe na

Strony