DZIENNY DOM "Senior-WIGOR"

W związku z przystąpieniem do udziału w otwartym konkursie ofert na utworzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" dofinansowanego z Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020, Gmina Wilamowice znalazła się w gronie najlepszych gmin aplikujących o środki finansowe na

Strony