PFRON - POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.pfron.org.pl

Strony